elevfri tisdag med MIK

Under hela förmiddagen har jag haft chans att sätta mig och gotta ner mig i ämnesintegrerade projekt kring MIK, media och informationskunskap. Vad menas med det egentligen? MIK innefattar kunskaper som

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

”Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till informationsflödet som publicister i sociala medier. För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet – MIK – en nödvändig kompetens för alla i samhället.” så skriver Statens media råd som har ett speciellt MIK rum där du kan hitta mer information.

I bildämnet finns det flera områden i det centrala innehållet som berör MIK…

  • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

….och andra delar ser jag som lättbakade i sammanhanget

  • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  • Presentationer av eget bildskapande.
  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Jag har även kollat runt i andra kursplaner och hittat delar där som ingår i MIK. Jag är ute efter ämnesintegrering och även att utveckla IKT undervisningen på skolan. I nuläget är den IKT undervisningen som jag har hand om kopplat till ett ämne, engelska. Det blir ganska knepigt, tycker jag, att dels så ska ämnet engelska i år 8 behöva lägga så mycket tid för alla elevers kompetens inom digitala verktyg och vänder man på det, att enbart koppla IKT kunskaper till engelskan blir det också väldigt mycket tid med tanke på ämnets centrala delar då egentligen enbart två områden direkt berör IKT.

MIK erbjuder en chans till ämnesintegrering, som även sätter kunskap kring digitala verktyg i ett sammanhang, och jag har som sagt ställt upp områden ur de centrala innehållet och arbetar på att lägga fram förslag på innehåll.  Här är exempel:

Filmproduktion

Syfte och mål:

Eleven ska själv få möjlighet att uttrycka sig och skapa innehåll i genom film. Det är viktigt att själv få prova filmredigering för att sedan kunna granska och avgöra kvalitet i färdiga filmproduktioner.
Vi ska gå igenom olika filmgenrer, hur man med hjälp av kameravinklar, musik och andra ljudeffekter skapar olika uttryck i film.
Vi kommer att göra en kortfilm och därför även se exempel på olika kortfilmer. Ämnet för filmen kommer att vara en vald livsfråga, som inspiration kring detta kommer eleverna att diskutera frågor som t.ex. meningen med livet, relationer samt kär lek och sexualitet.
Arbetet kommer att ske i grupp om max fyra elever.
När vi redigerar kommer vi att använda programmet iMovie.

Centralt innehåll                rosa:bild   gul: musik    svart: svenska   brun: religion

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna bl.a ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Moment i arbetsprocessen

Vad är en kortfilm, vad kan en kortfilm innehålla? Exempel på kortfilm.
Filmspråk
Diskussion kring olika livsfrågor och forma filmens innehåll, synopsis.
Film manus/dramaturgi
Förberedelse av rekvisita, miljö, smink, utklädnad osv
iMovie, filmredigering.

                                                                      Massmedia/reklam

Syfte och mål

Eleven ska ges möjlighet att förstå mediers roll i samhället. Vi tittar på bildspråk i kombination med text och/eller ljud, främst reklam och hur detta är uppbyggt i syfte att påverka oss som konsumenter.  Är det bara en produkt som ska säljas eller är det en livstil? Vad finns det för olika former av reklam idag? Vilka könsroller förmedlas? Detta är exempel på frågor som vi kommer att diskutera tillsammans.
Arbetsområdet kommer även att mynna ut i ett digitalt projekt då eleven ges möjlighet att marknadsföra ett yrke. I samband med elevens prao kommer hen att ta bilder från sin arbetsplats, samt samla positiva argument för yrket. Vi kommer sedan att redigera foto i pixlr, samt ev. använda programmet canva där vi även lägger texten.

Jag klistrar inte inte in all LPP text, jag ville mest bara visa lite förslag som jag jobbat med idag. Det är ju också viktigt att det blir samarbeten, att jag inte lägger fram något som är allt för färdigt utan att det öppnar upp för diskussioner kring innehåll och sambedömning. Jag har hunnit prata med några SO lärare och det finns ett driv i att samarbeta. Särskilt i tunga områden som massmedia och sociala medier där innehållet ständigt förnyas och där även en liten tråd kan bli ett virrvarr av diskussionsämnen och tyckanden.  Det finns också delar ur vårt centrala innehåll där vi skulle kunna spara tid genom samarbete, och det gäller alla ämnen. Jag tror också att de flesta lärare, som jag pratat med, är ganska sugna på en kontinuitet. Det känns så hopplöst emellanåt att ta upp ett ämne en gång i veckan som behöver sex- sju lektioner. Tänk att göra det på två veckor istället för åtta genom att låta ämnet gå som en röd tråd genom flera olika ämnestimmar under veckan.

Utifrån eget perspektiv tycker jag att MIK knyter ihop mina tre roller i skolan, bildlärare, IT pedagog och kamratstödjare. Det sistnämnda skulle kunna bli en väg för skolan att hantera ungdomars nätverkande i sociala medier, där det förekommer mobbing som är svår att komma åt men som skulle kunna förbyggas bättre genom kunskap och medvetenhet.

På torsdag har jag anmält mig till en MIK konferens här i Borås och jag ser så mycket fram emot detta. Jag har fått bästa kicken, allt känns väldigt roligt just nu! En spännande framtid att gå till mötes.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s