UBLI kanUBLI

Vi har blivit ombedda som pedagoger på min arbetsplats att skriva en UBLI, en slags personlig utvecklingsplan som ska innefatta BFL, Borås stads Läs satsning samt IKT. Allt man gör ska dessutom genomsyras av ett AST perspektiv dvs inkludering av elever inom autism spektrat.

Jag tänker på min undervisning och de steg framåt jag tagit sedan 2013. Bara efter två år skulle jag nog våga mig på att beskriva min bildundervisning som multimodal, då så gott som alla arbetsuppgifter även har ett digitalt perspektiv. Jag tycker även att jag blivit ganska bra på att få ihop alla delar som UBLI tänket ska mynna ut i.

Årskurs sju får stå som UBLI exempel på helhetstänkande. Där har jag startat terminen med ett tema jag kallar för komposition. Temat är uppdelat i två övningar. första uppgiften kretsar mycket kring ordet komposition, vi tittar även på ett bildspel på olika bildkompositioner för att bli medvetna om hur dessa påverkar bildens uttryck. Sen tränas eleven på att se och upptäcka, att genom sin kameralins leta efter horisontella och vertikala linjer. Bilden ska föras över till datorn, hur gör man det? eleven ska öppna ett loggboksinlägg i vår plattform pingpong, använda sig av rubriken komposition/Foto och inlägget också sätta ämnesbegreppen i rätt sammanhang komposition, horisontell, vertikal, uttryck, motiv. Det sparar mycket tid och blir effektivt på flera sätt att eleven dokumenterar och reflekterar över sitt arbete på ”rätt” sätt, eleven ges möjlighet till direkt återkoppling på ett ämnesbgrepp genom att ögna igenom sin loggboksinlägg. Utan ramar hade ju de flesta annars haft rubriken Fotouppgift, mina fotobilder eller liknande. Gällande lässatsningen tycker jag att jag även blivit vassare på att aktivera förkunskaper. Ordet komposition har jag tex jämfört med engelskans layout ”lägga ut”, i försök att begränsa det egna det egna snacket och istället komma på snabba ”aha upplevelser”

Andra uppgiften är att fylla ett A4 papper med så mycket mönster och färger som möjligt. Inspiration hämtar vi från konstnären Hundertwasser. Som ett led i inkludering har jag använt pingpong för att lägga upp undervisningens innehåll, allt jag berättar om och material som jag använder mig av finns utlagt där och det finns möjlighet att redan innan lektionen förbereda sig, återhämta sig efter sjukdom eller semester eller repetera. Uppgiftens syfte handlar om att planera såväl komposition som tidsomfattning. Uppgiften kommer även att ligga grund till en utvärdering som handlar om bedömning. Eleven får utvärdera sin arbetsinsats tillsammans med en kamrat utifrån givna frågor. det blir väldigt konkret: hur mycket mönster och färger har du på din bild? har du hunnit färdigt? Hur avancerad är bilden, har du utmanat dig själv eller gjort enklast möjliga? Har du förstått uppgiften rätt? Att helt enkelt ta reda på så mycket om sig själv som elev, mer än att betygsätta sitt arbete. Vad skulle jag kunna tänka på inför nästa arbetsområde, vilka strategier måste jag ha för att lyckas? BFL.

Årets årskurs sju innehåller för mig nya elevbekantskap, dvs elever som pga av funktionsnedsättning har oerhört svårt med motorik. Det jag tycker AST utbildningen har lärt mig är alla anpassningar man gör även är till fördel för alla elever, därför blir det också naturligt att ha förhållningssättet att inkludering innefattar alla elever och de anpassningar som görs ska samtliga elever erbjudas. Exempel återigen från årskurs 7 är när de skulle ha skattjakt i bildsalen, vid de olika borden fick de uppdrag att leta efter och hämta olika saker i salen och alla erbjöds att ha någon som stannade kvar vid för att organisera de olika sakerna. Det var elever som valde det alternativet men inte de som anpassningen var till för. Ibland är det som att barn som man vet t.ex. tycker att det är jobbigt att röra sig i klassrummet, om de bara vet att finns en svängdörr till att komma undan så kan de också tänka sig att utmana sig själva och upptäcka att man överlever. Det var inte farligt att lämna sin plats och leta efter grejer.

Ja, det här kanske inte är nått under solen för dig? Själv tycker jag att jag har gjort en enorm resa och har ett perspektiv som jag för alltid kommer att bära med mig som lärare.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s