viktiga perspektiv

Drillad i effektiviserings krav har även jag börjat tänka i form av måluppfyllelse och meritvärde. Ett sista hopp om att få rektorer att nappa och uppmärksamma bildämnet. Under dagen har jag sammanfattat min utvärdering i år7-9 och kommit fram till intressanta grejer.

Det finns två perspektiv som man kan fokusera på. Dels är det digitaliseringen, digital bild skapar en arena som inte kräver betydande förkunskaper och är sålunda tillgänglig för alla. Ämnet bild har i många år kritiserats för att ha för stort avstånd mellan pojkar och flickors resultat då flickor dominerar i de högre betygen. Skolverkets nationella utvärdering redogör för detta och i den senaste finns en hypotes kring att digitalt bildskapande kan skapa jämvikt mellan könen, men att det vid undersökningstillfället (2011!) inte fanns tillräckligt många bildsalar som var utrustade med digitala verktyg för att en mätning skulle kunna göras rättvisa. Till detta hör förstås att man arbetar utifrån hela kursplanen och inte bara bedömer utifrån att ämnet är ett praktiskt övningsämne. Ser man till det kunskapskrav, av nio totalt, som man kanske traditionellt ser som grunden för bildbetyget, hantera teknik och material, så kan det i de högre kunskapskraven skilja så mycket som 50% mellan pojkar och flickors betyg. Alltså dubbelt så många flickor når de högre kunskapskraven. Det är lite så i alla ämnen men i bild är skillnaden som störst.

Man kan stanna där, tyvärr. Argumenten är starka och etablerade trots att de aldrig riktigt påvisats att killar mognar senare, har en mindre utvecklad finmotorik och är överlag mindre intresserade av ämnet. Okej, men att tvingas delta i ett ämne i en obligatorisk skola där det redan från början tycks vara kört för mig som kille att nå de högre betygen, varför ens anstränga sig?

Jag jämförde betygen i år. I årskurs åtta där vi överlag fokuserat på digital bild, reflektion och analys sjönk skillnaden från C-A betyg ner till under 10%, jag tror det var sju. Jag tror ju att det är en god investering att se till att eleverna har tillgång till digitala redskap för bildframställning och att jag som lärare ges utbildning i detta. Omsatt i meritvärde kan det hända grejer ganska omgående, nån rektor eller skolutvecklare borde ju bli sugen på att lyfta bildämnet till en ny nivå? I likhet med vikten av att kunna koda, programmera, är behovet minst lika stort om inte större att kunna avkoda det bildflöde vi omringas av dagligen. Kan behövas en spjutkompetens i ämnet även här, men några ”lyft” kring det känns tyvärr uteslutet.

Motivationen för ämnet har ökat via digitaliseringen, jag märker även i min utvärderingen att det finns större medvetenhet kring ämnets syfte och innehåll. Det är det andra perspektivet som också påverkar elevens resultat, är jag helt övertygad om. Vikten av att förstå ämnets innehåll och skapa sig rätt förväntningar. Har man tänkt sig att lära sig måla skira tulpaner i glasvas på akvarellkursen men läraren tycker det är mer spännande att gestalta den gråa förorten så blir det en konflikt. Ämnet måste vara tydligare så att eleven kan förvänta sig rätt innehåll. Som bildlärare brottas man dagligen med detta eftersom normen är så stark kring att bild är ett praktiskt övningsämne, då vi ska rita och måla. Ofta är det dom som tycker att den kunskapen är helt meningslös som propsar på hur det ska vara och gapar sig hesa om att få lära sig måla och rita?

Tydligheten kretsar inte kring att konkretisera utan att förklara, att eleven har flera omkring sig som förklarar samma sak gör nytta. Som sprider budskapet om att bildämnet är ett kommunikativt ämne där man arbetar med bildspråk på olika sätt. Det gör skillnad. det är för mycket raljerande idag med allmänt tyckande kring ämnet, hur man tror, vill eller hade det själv i skolan för flera läroplaner sedan. Det påverkar resultatet tror jag, och är man i toppen kan man ändra på det. Själv kan jag bara streta på och härda ut tills nån fattar.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s