En vardag fylld av kön

Under våren har jag påbörjat en uppsats i hopp om att nå en magisterexamen. Det jag främst vill närma mig är att ge förklaringsmodeller för skillnaden mellan pojkar och flickors betyg. Pojkar presterar överlag sämre i skolan än flickor, och då i synnerhet i ämnet bild. Därmed ses också ämnet som det mest könade. Den största och egentligen enda anledning till flickors framgång i ämnet beskrivs i den nationella utvärderingen som att flickor överlag är mer intresserade av bild. Därav blev även ett genusperspektiv på ämnet intressant, tänker jag,  och numera sedan en tid tillbaka har jag irrat omkring på denna komplexa väg av könsroller.

Det är också en något tung sten att vända för man ska ju  varken se eller göra skillnad mellan pojkar och flickor. Ändå görs det, väldigt ofta, och med normgivande sanningar som sällan ifrågasätts eller nyanseras. Men lite svårt att prata om så jag kan ju vara först ut och erkänna att jag lite småsvettig kommit till nya insikter allt eftersom. Forskning visar bla att det är just i lite mer avslappnade sammanhang under lektionstid som lärare släpper loss de värsta steroetypiska föreställningar om kön och jag kan ju verkligen babbla på om saker som inte har ett dugg med undervisningen att göra. En dag skrev jag upp alla samtalsämnen jag involverats i. På listan står Corona och flockimmunitet, Paulo Roberto, hur man ska uttala ordet kex, senaste avsnittet av Robinson, olika hundraser och billiga balklänningar och typ femton andra samtalsämnen där jag fritt och glatt pratat på. Jag fick dock inse mig besegrad då klockan bara var halv elva på förmiddagen och jag har ju liksom annat att göra än att dokumentera mig själv. Jag fick helt enkelt hålla truten resten av dagen, och kanske bäst så.

Flickors intresse, jag kunde inte släppa detta efter att jag läst det i den nationella utvärdering. Att det skulle vara självklart och även så avgörande? Häri kan det vara bra att ta en tankevurpa kring vilka egenskaper man tillskriver de olika könen och vad det eventuellt kan få för konsekvenser?

Nåväl, tog en paus från den tyngre texten. Nånting av värde lär det bli så småningom men det är också väldigt slitsamt att lära sig så mycket nytt, särskilt om något man tror sig vara lite bättre på än vad man faktiskt är.