Bildspråket

Att arbeta språkutvecklande i bild.

Jag fick frågan av en ämneskollega om hur jag arbetar språkutvecklande i klassrummet, vilket inte är solklart för lärare i praktiska ämnen. Själv deltog jag i Borås stads lässatsning för ett par år sedan och fick mycket med mig gällande lässtrategier – men som också behövde omsättas i mitt sammanhang då undervisningen inte utgår från texter i den bemärkelsen.

Jag redovisar det som jag tog till mig från utbildningen och som jag i stort försöker iscensätta i undervisningen. Självklarheter säkerligen, men som man kanske inte alltid kopplar till språkutveckling?

  • Aktivera förståelse

Inför nya arbetsområden kan man ”smaka på temat” tillsammans och undersöka vad eleverna kan om ämnet genom nyfikna frågor som hör ihop med ämnet, motivet eller arbetsmaterialet. Förförståelse kan även handla om varför vi ska arbeta med detta, syftet med att lära sig och vad man ska lära sig.

Flippad undervisning har lite missvisande blivit ett sätt att komprimera undervisningen men har man tid och möjlighet så är inspelat material ett sätt att aktivera förförståelse, då man kanske förklarar ett enstaka moment eller ord, och även ett sätt att sammanfatta vad lektionen handlar/t om.

  • Reda ut ämnesbegrepp

Även här undersöka vad eleverna kan och förstår och komma med förklaring till de ord vi använder. Ord kan betyda flera saker beroende på sammanhang.

  • Visualisera

Vad får eleverna för inre bilder av det som ska göras. Vad ser de själva för möjligheter inom uppgiften? De uppgifter som delas ut i bild har ju sällan rätta svar och för att uppmuntra kreativiteten inte sällan heller tydliga anvisningar kring hur man ska lösa uppgiften.

Bildstöd är ett sätt att hjälpa eleven att visualisera, att ge exempel på olika lösningar och de möjligheter man kan erbjuda inom uppgiften.

  • Diskutera

Att uppmuntra eleverna att diskutera uppgiften tillsammans och höra sin egen och andras idéer om lösningar kan stärka elever att komma igång med uppgiften. I ett reflekterande ämne som bild är det också en fördel att först muntligt beskriva arbetsprocessen, som ett sätt att omsätta och stärka språket för att sedan kunna göra det mer utförligt och skriftligt i loggboken.

  • Reflektera

Reflektion är en viktig del i bild, eleven ska kunna redogöra för tanken bakom sitt bildarbete och inte lämna allt åt slumpen. Allt för många elever är vilsna i att reflektera och det tror jag beror att man allt för snabbt hoppar över leden ovan, förförståelse, förståelse för ämnesrelaterade begrepp, visualisering och möjlighet att diskutera uppgiften. Eleven har helt enkelt ”bara gjort” men inte till fulla delar förstått hur och varför, och då är det ju förstås näst intill omöjligt att också förväntas reflektera.

  • Att stärka förståelsen inom det egna hemspråket

Med flerspråkiga elever som också kan läsa på sitt modersmål finns fördelen med blogginlägg och att dessa kan översättas till ett flertal språk. Sen är det ju sällan att översättningen är perfekt men den kan bidra till en ökad förståelse för uppgiften och vad som förväntas. Jag har även märkt att svenskfödda flerspråkiga elever gärna också kikar in och stärker upp sig, och ibland har man turen att de också gör det i syfte att kunna återberätta för en kamrat med samma modersmål, de behöver liksom bara orden för det.

  • Att tänka på vad man säger

Till sist brukar jag spela in mina genomgångar då jag pinsamt nog snabbt upptäckte att jag hade nån slags övertro på om jag bara talade tillräckligt högt och långsamt så skulle jag automatiskt att vara tydlig. Numera är jag mer fokuserad på själva innehållet i det som sägs, men jag faller tillbaka med jämna mellanrum så att spela in sig själv har för mig blivit ett värdefullt redskap.

 

Att använda blogg

Skärmavbild 2017-09-11 kl. 18.16.43

Jag har absolut ingen aning om vad det står här men det funkar hyfsat under förutsättningen att elever kan läsa på sitt modersmål. Att lägga instruktioner och övningar på blogg skapar ett snabbt och enkelt sätt att nå fram till elever med knagglig svenska. Även tvåspråkiga svenskfödda elever har visat uppskattning för detta

Man lägger helt enkelt till en översättningsknapp via en widget en översättningsknapp. Provade själv med att översätta till engelska och det blev väl sådär, men i sin helhet är greppbart att förstå vad som förväntas. Ett sätt att enkelt erbjuda en fantastisk anpassning, under förutsättningen att texten blir hyfsat sammanhängande på ett annat språk.

Bättre än att försöka viska   ”l å n g t   b o r t a GRÖNA färgen BLÅ. Titta n ä r a, annan grön”  vilket måste vara långt över smärtgränsen för en tonåring trots att vikten av att förstå vad fröken babblar om också är stor. Många av våra nya är så tysta, det kan vara svårt att förstå vad de befinner sig någonstans språkligt även om jag tänker att det generellt sett kanske är lättare att förstå än att uttrycka sig på ett nytt språk? Det har funkat så för mig iaf. Förbättrad kommunikation kan även avslöja andra svårigheter som eleven eventuellt har.

Bortsett från det urbota tråkiga och ytterst tveksamma i att behöva erbjuda läromedel med reklaminslag då det är en betaltjänst idag att slippa reklam på sin gratis blogg har det skett smärre kulturkrockar när jag som lärare ber en elev läsa ett blogginlägg som kan avslutas med underklädesreklam för damer eller en undran om man är torr i slidan? Nu vet ju jag en del om algoritmer så jag har själv blivit en aning förskräckt, och tro mig, jag är noga med vad jag söker på med min jobbdator men eftersom jag har en domänblogg som läses av främst kvinnor mellan 45-55, är själv i åldersspannet,  som tydligen även förmodas förväntas köpa denna typ av produkter så kan jag kan inte göra så mycket åt det där. Jag kan bara hoppas att det inte är mina texter som orsakar slidtorrhet. Nåväl, jag har valt att även köpa domän för min elevblogg. Tänker att det är ett självklart val även om jag får betala kalaset själv.