Street art och popkonst

Borås stad där jag arbetar är värd för No Limit, en street art festival, och jag har börjat utforma lite idéer som man kan koppla till No Limit att genomföra i bildämnet. I nuläget har det varit lite knepigt att ta sig in till stan, jag har dessutom närmare 150 elever att kuska runt på. Det är ju ändå av stor behållning för våra framtida medborgare att de förstår syftet och betydelsen av street art som numera är ganska påtaglig i stan. Eftersom jag själv är lite nybörjare på området valde jag att låta någon annan prata om ämnet och hittade en föreläsning från UR med Peter Bengtsen, forskare i kulturvetenskap vid Lunds universitet, som inte allt för avancerat reder ut skillnaden mellan graffiti och gatukonst och visar väldigt fina exempel. Med lite förförståelse tyckte jag att den var sevärd! Lägger länken HÄR

Sen blir det en salig härdsmälta av allt möjligt när jag får idéer och jag fick prova mig fram och ändrade konceptet lite hit och dit efter elevernas tycke och smak. Efter några turer blev det en design uppgift med gatukonstnären Keith Haring som inspirationskälla. Eftersom temat ursprungligen egentligen var tänkt som popkonst fick jag idén att designa en popcornbägare, tanken var då att vi skulle stå modell för varandra och dekorera med utklippta figurer. Jag släppte det ganska snabbt, eller som en elev uttryckte det ”måste vi gör dom fula?” Nä det tycktes ju väldigt onödigt, det klart att vi skulle göra popcornbägarna snygga! Alla var inte vän Harings bildspråk men kom snabbt på att det gick att härma rätt lätt och att det gav stora möjligheter för att dekorera bägaren. I ett tidigt skede var det ytterligare en en elev som berättade att hon skulle ha ett budskap på sin bägare, och då uppmanade jag alla elever att ha det. För vad var det vi hade lyssnat till på föreläsningen? Streetart viktigaste funktion är ju att öppna medborgarnas ögon, stanna upp för det man tar för givet eller reagera på något och hjälpa oss andra att upptäcka det och kanske blir mer vakna och kritiska för hur vårt samhälle ser ut.  Ungefär så gick det till, och det har varit rena tomteverkstan i bildsalen så det känns som att uppgiften är kul och meningsfull.

Skärmavbild 2017-09-29 kl. 17.53.35Bägarna köpte jag på Lagerhouse till mina egna barn och har använt dom som mallar på grövre papper. Eleverna har fått skissa sina idéer först på ett tunnare papper med samma mall. En del har blivit nöjda med skisser, klippt ut och klistrat upp den riktiga bägaren medan andra ritat av.

Sen har bägarna tagit fart och det ser riktigt bra ut. När alla klara ska jag fylla dom med popcorn. Mycket popcorn blir det att poppa.. vet inte hur tänkte där riktigt.. Ja att det skulle bli lite mys och kul, för jag saknar det i skolan ganska ofta bland alla matriser och krav, att göra för att det är roligt. Jag tycker vi har det så kul ihop, att då får stanna upp och njuta av det är värt att poppa en säck med popcorn, eller två..

Min fortsatta idé är att eleverna inte ska få sin egen bägare utan få prova någon annans och fundera och utvärdera med några väl valda frågor, med fokus på det positiva, medan man mumsar i sig innehållet. Med positiv feedback ska de sedan individuellt utvärdera arbetsprocessen och berätta hur idéerna växt fram. Jag har också en tanke att vi tillsammans ska se när Andy Warhol äter en whopper från Burger King 1981, en liten kortfilm man kanske inte annars tar tag i? Den är sådär.

Skärmavbild 2017-09-25 kl. 12.57.38

Fortsättningen blir sedan popkonst, att designa en smäll. Dessa ska sedan, tänkte jag, och sättas upp i skolan som borde uppmärksammas mer. Som streetart på riktigt fast i popform.

 

praktiskt begreppsträning

Jag provar mig fram för att förbereda eleverna praktiskt på bildanalys så att alla ska komma till sin absoluta rätt när det är dags för den lite mer teoretiska delen.

Skärmavbild 2017-09-01 kl. 10.05.07Eleverna ska bearbeta bildens komposition och uppbyggnad. Jag har berättat om Piet Mondrian och de fick varsin liten ofärdig Mondrian bild där en ruta ska färgläggas med blått, en med röd och en med gult.

Vi fick repeterat en del begrepp som grundformer och grundfärger och bearbetat det här med kompositionens betydelse och betydelsen av att skapa medvetet. Prova på konstnärens frågeställningar ”vilken färg som är tyngst, behöver mest plats, starkast osv för att skapa en perfekt harmoni i kompositionen

 

uttrycksbildSen hittade jag den här bilden bland gömmorna i bildsalen, laminerad utan ursprung, så vet någon vem som gjort den vore det tacksamt.

Eleverna fick uppgiften att göra om bilden till ett abstrakt konstverk genom att överföra alla grundformer de hittade på bilden. Också i syfte att ges ett filter för att upptäcka bildens olika delar och inte fastna i vad bilden kan handla om.

Bomben kring Jesus mage fångar upp nästa övning, hur man skapar och förändrar ett uttryck.

Jag ville ha lite experimentuppgifter så här i början, så jag valde att kopiera gamla Skärmavbild 2017-09-01 kl. 15.43.23foton. Att det redan fanns en bild på pappret som man får i uppgift att ändra uttrycket i.

Med hjälp av pennor, sax, kritor, färg, collage, text har eleverna getts uppdraget att ändra på bilden och kanske göra den mer romantisk eller skrämmande..

Det blev en rolig utmaning tror jag, det var mer ös i den än i första övningen. Bilderna blir ju väldigt fräcka också, ännu långt ifrån färdiga men här är två exempel på lösningar.

uttryck 9                     Skärmavbild 2017-09-01 kl. 15.43.14

Det viktiga bildämnet

Nu sitter man här på sin lediga tid och förbereder sig på centralperspektiv och filmanalys igen. Ett väldigt kärt besvär när man har varit ifrån det ett tag. Under lovdagarna har jag även haft förmånen att göra två besök i min blomstrande kulturstad Borås. Alltså nån har tänkt till här, om det ändå bara regnar hela tiden varför inte se till att få nått vettigt gjort inomhus? Jag tycker både textil- och konstmuséet bjuder upp till förnäma upplevelser med tunga namn bakom sina alster.

Varje år har jag haft som mål att ta med mig mina niondeklasser för att se konst och för tillfället finns här en utställning som höjer serieteckning till en ny nivå.

img_5332

Själv har jag tillbringat många timmar med storebrorsans Fantomen tidningar så jag fastnade särskilt för den här bilden.

IMG_5337.jpgDet klart att Fantomen också blir äldre, som jag, med ny trikå och slappare armar sitter han på ålderns höst och softar med att lyssna på sina vinyler.

Yngsta dottern var däremot väldigt mån om att bli fotad med det hemska nittiotalsfenomenet kallad teletubbie, enligt mig.

Det blir så enkelt att förklara konstens syfte om den har den har ungefär samma referensramar som publiken. Det är oftast inte skapandet i sig som är det intressanta utan tolkningen av något som man därefter gjort konkret i sitt skapande. Hur uppfattar jag andra människor, händelser, saker och fenomen runt omkring mig? Hur skulle jag kunna gestalta det i bild? Då händer det också någonting när betraktaren får insikter om hur man kan uppfatta världen omkring sig, och får prövat sin egen uppfattning.

För det viktigaste, om än kanske lite långsökt, är  insikten om hur jag ser på världen omkring mig har väldigt mycket med mig själv att göra. Det är mina erfarenheter, rädslor, medvetenhet och självkänsla som styr. Konst utgör en neutral mark för dessa diskussioner.

Det här är bild för mig. Att inte bara göra utan att våga tänka och tycka också.

visuell kultur

Många diskussioner jag hamnar i på nätet med andra bildlärare kretsar ofta kring bildämnet innehåll och utformning. Bildämnet ömsar ju fortfarande skinn och formas efter tidens anda, så som det också vara, men för oss undervisande lärare kan det vara både vara svårt och allt för utmanande. Enligt nya kursplanen kan man läsa detta kunskapskrav från årskurs 9:

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då XX och XXX underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Vad gör man på denna lilla tid man har på schemat när innehållet plötsligt verkar gigantiskt genom två ord visuell kultur. Är inte det typ allt? Eller? Hur förklarar man visuell kultur?

I bildämnet ska eleven inte bara visuellt hantera traditionellt bildspråk som i konst, foto och numera rörliga bilder som film och reklam. Visuell kultur utökar begreppet till exempelvis webbsidor och  dataspel och handlar inte bara om själva uttrycksformen utan även det sätt vi interagerar med dessa. Om detta läser jag just nu ur Cathrine Björck doktorsavhandling ”Klicka där! En studie om bildundervisning med datorer.” Jag lägger länken sist i inlägget. Cathrine skriver

den visuella kulturen påverkar vår bild av världen och vår identitetsuppfattning. De objekt vi skapar bidrar till vår världsbild och hur vi skapar oss själva. De bilder vi ser är inte direkta avbildningar av världen utan de sätt vi ser dem påverkar hur vi uppfattar världen”

..och fortsätter senare…

Eftersom barn och unga genom olika medier kommer i kontakt med en stor mängd visuell kultur påverkas deras uppfattning om sig själva och vår värld. Barn och unga är dessutom i högsta grad medskapare i vår visuella kultur genom sin visuella uttryck och sina interaktioner på digitala arenor.”

Om jag själv flanerar i funderingar kring visuell kultur tänker jag att det är ett vanligt sätt idag att kommunicera via bilder genom t.ex. instagram och snapchat.  Där kan man ju tex diskutera bildernas intryck, vad de förmedlar och kanske de filter man kan använda i de olika forumen och vad detta gör med bildens karaktär och uttryck. Till skillnad från reklamens värld så fylls internet inte med en ”viss typ av utseenden” utan där kan istället fascinationen väckas kring någon som väldigt överviktig, och hoppar på stutsmatta i en hemmagjord video på youtube,  som också är någons barn, som finns på riktigt. Det finns en kontrast mellan det uppstyrda, tillverkade, planlagda vi möter i teve och verkliga människor som finns, delar och stundtals hängs ut på nätet. Det här borde vara en del av det övergripande värdegrundsarbetet i skolan och inte ansvaras av ett av mindre skolämnena som bild ändå är. Jag gjorde en lyckad insats kring detta med årskurs sju i höstas som du kan läsa om här: https://bildsal117.wordpress.com/2014/09/05/50-minuter-likabehandling/.

Visuell kultur behöver ju inte vara så krångligt. I årskurs sju arbetar de med ett bokprojekt i svenska och hos mig på bilden har vi pratat om bokens framsida. De har med hjälp av olika bilder bestämt i sina grupper vilken genre som skulle höra ihop med bilden och gett förslag på titel på boken. En bild har vi pratat lite mer om.

Skärmavbild 2015-02-19 kl. 15.56.03Det är den här bilden. Jag börjar med att berätta vad den föreställer, att det är flicka som har vit klänning som springer mot en grind på en grusväg i skogen. Det här skulle kunna vara min egen dotter, berättade jag, heta sommardagar går vi ofta och badar på kvällen.

Eleverna har satt handlingen som thriller rysare, deckare i samband med den här bilden. Så vad är det då som gör att den ser läskig ut? Då kommer vi in på exempel som kontraster mellan ljust och mörkt. Att det ligger ett filter över bilder med blå ton. Kopplar samman detta med att barnet springer osv.

Jag ser det som ett exempel på hur vi arbetat med visuell kultur och kommer att jobba vidare med att förändra en bilds uttryck genom att ladda upp den pixlr och lägga ett filter, skapa kontraster. Man måste lära sig vissa komponenter för att kunna vara en uppleva på ett medvetet sätt där man också kan urskilja kvalité och trovärdighet.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706466/FULLTEXT01.pdf

att få upptäcka sin egen utveckling

Jag har väl fått mitt BFL arbete att funka sådär. Nått år var jag superambitiös och gjorde exempelböcker med stegrande kunskaper och samlade mängder med elevarbeten för att visa kvalitéer, ge tips och idéer kring hur man kan komma vidare. Det blev inte bra. Jag tyckte för många elever var väldigt ointresserade av var de kunskapsmässigt befinner sig just nu men har en ganska klar bild över vad de tänker sig nå upp till. Däremellan ganska stort glapp, för många. Jag la t.ex en arbetsuppgift i ett häfte med bilder rangordnade från E till A, beskrev kortfattat bildernas kunskapsinnehåll och var betyget landat och varför. Efter det följde ett par tips på vad man kan tänka på för att göra ännu bättre ifrån sig, inom just den här arbetsuppgiften. Vi gick igenom detta tillsammans och jag förklarade tanken med att få tips och råd längs vägen utifrån individuella förutsättningar, betydelsen av att öva för att bli bättre och att även dokumentera sina idéer, också de som man kanske inte fullt ut kan genomföra praktiskt.  Ändå bläddrade alla fram till sista sidan, som kretsade kring de högre betygen, och stod lika förhoppningsfulla som man bara kan göra hos frissan den tiodels sekund man faktiskt tror att man ska se exakt ut som kvinnan på bilden när man är klar. De hade ju fått tips.

Nä det funkade inte. Jag fick tänka om.

Mina sjuor har fått repetera grundkunskaper hela hösten och har ett gäng perspektivteckningar och ansiktets proportioner – ja dessa är mer som som ”träningsarbeten” och det blir därför inte lika känsligt att rakt på sak lägga sig i vad som behöver rättas till, som det kan vara annars i en konstnärlig process. Därför blev förra terminens avslutande övning att titta igenom sina bilduppgifter, välja en som man vill jobba vidare med, stanna upp och fundera på hur man skulle gjort annorlunda eller ännu bättre. De har sedan fotat sin bild före och efter.

IMG_2052IMG_2053IMG_2054

Att se vilka framsteg man gjort betyder väldigt mycket och skapar känslan av att inget är omöjligt. Ovan visar bilder av en flicka som valde att göra ytterligare en bild och de ligger i nummerordning frän vänster till höger. Jag valde dessa bilder för att man så tydligt ser hur hon successivt höjt sin kunskapsnivå genom att göra aktiva och medvetna val, och även använt sig av de kunskaper som delats ut. Jag ägnade henne knappa fem minuter under dagens lektion men då jag kunde ge tydliga exempel på utvecklade kvalitéer och feedback som jag tror, och hoppas innerligt, även skapat tro på själv och sin kapacitet en lång tid framöver.

Att vara effektiv i mötet är också att spara tid. Låter kanske krasst men elever som tror på sig själva och sin kapacitet vågar ju även försöka på egen hand, de klarar att misslyckas och behöver inte sin lärare bredvid sig hela tiden. Det kan lätt bli en ond cirkel i det båda parter tror är positiv feedback. Som lärare har jag också ett behov utav att själv få välja hur och när jag ska interagera med eleven, jag mår inte alls bra i en undervisnings situation där alla drar i mig och gapar uppassning och kräver uppmärksamhet, ofta för fel saker.

Jag tycker övningen blev mycket bra. Det kommer också att bli tydligare att förklara att det är just framstegen som bedöms och att man får hjälpas åt att bli ”duktiga” tillsammans.