Effekten av anpassningar?

Jag är kvar i mitt tänk gällande anpassningar. Som jag skrev tidigare idag är det i runda slängar 400 individuella anpassningar som jag ska hålla reda på i klassrummet per vecka och på min förra arbetsplats så var alla ganska överens om att vi kunde göra generella anpassningar dvs vissa anpassningar passar på alla elever, även de som i första hand inte behöver dom. Jag köpte det konceptet och har därefter gjort anpassningar i form av tex klassrumsstruktur så som numera även gäller på min nuvarande arbetsplats.

Men jag fick ändå uppfattningen när jag kikade igenom mina klasslistor med individuella anpassningar att dessa inte minskar anmärkningsvärt för att man gör vissa till allmänna anpassningar och i likhet med många andra, när jag läser mellan raderna i olika inlägg och debatter så ökar snarare de disciplinära problemen. Kan det finns något samband till det med anpassningar? Jag tänker nu att det kanske blir samma effekt som kollektiv bestraffning, man dränerar sig själv på energi för en väldigt liten effekt?

Kanske man skulle ta enskilt samtal med de berörda eleverna för att uppmärksamma det jag gör för deras skull. ”Jag ser i ditt anpassningsdokument att du behöver förberedas på lektionens innehåll, har du tänkt på att flera genomgångar ligger på pingpong” eller ”Det står här att du behöver tydlig struktur, har du tänkt på att jag skriver upp på tavlan vad lektionen ska innehålla, när lektionen börjar och slutar, lägger fram din bildmapp på den plats du fått? Det gör jag för din skull.” Lite Maria Montessori tanke av att lära barn att lära sig själva.